20170407_200839

Witamy w przychodni lekarza rodzinnego

Zdrowie Twojej Rodziny

Ostatnie Aktualności

Szczepienia p/COVID

Od 20.10.2023 r. w godzinach 13:00 – 15:00 rozpoczynamy szczepienia p/COVID.  Szczepionka PFIZER BA 4-5 Zapisy:  – Rejestracja  – Infolinia

Czytaj więcej »

Nasz zespółPoznaj grupę naszych specjalistów

Jolanta Harasim-Grossmann

Prezes Spółki Famil-Med

- internista, specjalista medycyny ogólnej oraz rodzinnej
- badania kierowców

Barbara
Tokarska

Wiceprezes Spółki Famil-Med

- internista
- lekarz medycy ogólnej, specjalista medycyny rodzinnej

Maria
Łapińska

Członek Zarządu

- lekarz pediatra
- specjalista medycyny rodzinnej

Renata
Hapońska

Kierownik Przychodni Famil-Med

- lekarz pediatra
- specjalista medycyny rodzinnej

Małgorzata
Sowińska

- lekarz pediatra
- specjalista medycyny rodzinnej

Iwona
Szczęśniak

- lekarz pediatra
- specjalista medycyny ogólnej oraz medycyny rodzinnej

Paulina
Chmielewska

- lekarz medycyny

Izabela Dziubińska - Parol

- doktor nauk medycznych
- specjalista medycyny rodzinnej

Monika
Grzyb

- doktor nauk medycznych
- specjalista medycyny rodzinnej

Marek
Partyka

- specjalista pediatra

Piotr
Partyka

- specjalista medycyny rodzinnej

Katarzyna
Szwagierczak

- lekarz medycyny

Robert
Ściślak

- lekarz medycyny

Krzysztof
Waśkowicz

- lekarz medycyny ogólnej

Agnieszka
Wójtowicz-Ściślak

- lekarz medycyny

Kamila
Wróblewska

- lekarz medycyny

Call Now Button

Bezpłatne akcje profilaktyczne

Zdrowie ma dla nas wielką wartość. Z tego powodu, podejmujemy wiele działań wspierających profilaktykę zdrowotną. Aktualnie realizujemy następujące programy prozdrowotne w postaci szczepień przeciwko:

 • grypie dla osób powyżej 65. roku życia,
 • pneumokokom dla dzieci 3-letnich,
 • HPV dla dziewczynek 12-letnich.

Osobom, które w danym roku kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat i nie były dotychczas leczone z powodu chorób krążenia lub cukrzycy, proponujemy profilaktyczne badanie oceniające ryzyko wystąpienia chorób krążenia. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do lekarza. Może też skontaktować się z Państwem nasz koordynator do spraw badań profilaktycznych. Skorzystanie z programu profilaktycznego jest bezpłatne dla wszystkich mieszkańców Lublina, należących do określonej grupy wiekowej. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z działań profilaktycznych zachęcamy do kontaktu z gabinetem szczepień. Zachęcamy także do udziału w badaniu ankietowym określającym ryzyko zachorowania na gruźlicę. Badanie przeprowadzają pielęgniarki naszej przychodni. Więcej informacji na temat wyżej wymienionych chorób oraz zakresu działań profilaktycznych w przychodni Famil-Med, uzyskają Państwo na naszym blogu oraz u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt pobrań materiałów do badań diagnostycznych

Dbając o kompleksowość usług, w zakresie badań diagnostycznych współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami
CM Luxmed Sp. z o.o. oraz Diagnostyka Sp. z o.o.. Badania diagnostyczne realizowane są bezpłatnie po okazaniu skierowania od lekarza rodzinnego. Mogą Państwo także przebadać się odpłatnie, bez skierowania. Koszt badań zgodny jest z cennikiem określonym przez laboratoria diagnostyczne. Do punktu pobrań nie obowiązują zapisy. Wyniki badań laboratoryjnych można pobrać z Internetu już wieczorem w dniu przeprowadzenia badań.

Odbiór wyników badań on-line:
CM Luxmed Sp. z o.o.: https://www.luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/156,157,strona,odbierz-wyniki,badania-laboratoryjne
Diagnostyka Sp. z o.o.: https://www.wyniki.diag.pl/

Opieka nocna i weekendowa

Przychodnia Famil-Med pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00. W weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, oraz w porze nocnej mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z usług przychodni dyżurnych. 1. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – LUBLIN, ul. Abramowicka 2, tel. 81-728-63-70 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – LUBLIN, ul. Aleja Kraśnicka 100, tel. 81-537-40-25, 519-058-752, 519-058-953 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – LUBLIN, ul. Mieczysława Biernackiego 9, tel. 666-595-412

Opieka Pielęgniarska

W przychodni Famil-Med usługi pielęgniarskie świadczy siedem wykwalifikowanych pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Sprawują one opiekę nad pacjentami w gabinecie zabiegowym, gabinetach szczepień, oraz w domu pacjenta. Dodatkowo angażują się w działania profilaktyczne przeprowadzane w naszej przychodni. Zespół pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w przychodni Famil-Med:

 • Agnieszka Gach dyplomowana pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pracuje w środowisku oraz w gabinecie zabiegowym.
 • Ewa Garwolińska dyplomowana pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pracuje w gabinecie szczepień.
 • Elżebieta Kowalewicz dyplomowana pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pracuje w środowisku oraz w gabinecie zabiegowym, posiada specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego.
 • Alicja Mazurek dyplomowana pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pracuje w środowisku oraz w gabinecie zabiegowym.
 • Stefania Przyczyna posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa. Jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracuje w środowisku oraz w gabinecie szczepień.
 • Marzena Rynasiewicz posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. Jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracuje w środowisku oraz w gabinecie zabiegowym.
 • Tatiana Wilczek posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. Jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracuje w środowisku oraz w gabinecie zabiegowym.
 • Wita Wójcik posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. Jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna  pracuje w środowisku i gabinecie szczepień.
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje wszystkie zadania oraz procedury medyczne zgodnie z zaleceniem lekarza rodzinnego. W celu dokonania wyboru pielęgniarki, która będzie sprawowała nad Państwem podstawową opiekę, należy złożyć w rejestracji uzupełnioną deklarację. Termin wizyty pielęgniarskiej ustalany jest z wyprzedzeniem czasowym. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarskie mogą zostać udzielone w dniu zgłoszenia.
Opieką pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej objęci są pacjenci, których stan zdrowia wymaga korzystania z systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Pacjenci ci nie mogą być jednocześnie objęci stacjonarną opieką długoterminową oraz świadczeniami hospicjum domowego.Pacjent może zgłosić się do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej osobiście. Ze względu na stan zdrowia możliwe jest także zgłoszenie pacjenta do opieki pielęgniarskiej przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną POZ oraz przez rodzinę lub opiekunów.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących opieki pielęgniarskiej w przychodni zachęcamy do kontaktu z Państwa lekarzem rodzinnym lub ze wskazaną przez Państwa pielęgniarką POZ. 

Opieka Położnej

Przychodnia Famil-Med współpracuje z położnymi podstawowej opieki zdrowotnej. Każda pacjentka może skorzystać z ich pomocy po uprzednim złożeniu podpisanej deklaracji wyboru położnej POZ. Opieka położnej realizowana jest w przychodni w uzgodnionym wcześniej terminie. W uzasadnionych medycznie przypadkach możliwa jest wizyta położnej w domu pacjentki.

Zakres świadczeń opieki położnej POZ obejmuje:

1. Edukację przedporodową – Od 21. tygodnia ciąży, aż do terminu rozwiązania, spotkania edukacyjne położnej z pacjentką mogą odbywać się z raz w tygodniu (do 31. tygodnia ciąży) lub dwa razy w tygodniu (od 32. tygodnia aż do rozwiązania). Edukacja przedporodowa ma na celu zarówno praktyczne jak i teoretyczne przygotowanie pacjentki do porodu, połogu, karmienia piersią oraz rodzicielstwa. Korzystanie z edukacji przedporodowej nie jest obowiązkowe.
2. Wizyty patronażowe – Położna zobowiązana jest do wykonania minimum czterech wizyt w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od dnia urodzenia się dziecka. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko. Kolejne wizyty patronażowe przeprowadzane są do szóstego tygodnia życia dziecka. Następnie, opiekę medyczną przejmuje nad niemowlęciem pielęgniarka POZ.
3. Wizyty położnej POZ w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych. Opieka położnej obejmuje okres od momentu wypisu ze szpitala, aż do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej. Świadczenia realizowane są na podstawie skierowania.


W celu uzgodnienia terminu wizyt położnej POZ należy skontaktować się z rejestracją przychodni lub bezpośrednio z położną w godzinach jej pracy.

SKIEROWANIA DO SPECJALISTÓW

Przypominamy, że w przypadku potrzeby leczenia specjalistycznego nie są wymagane skierowania do następujących specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Nie wymaga się skierowań także od następujących osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Przypominamy, że do poradni specjalistycznych obowiązują zapisy.

Pacjent z UE

Przychodnia Famil-Med posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego realizujemy świadczenia zdrowotne dla osób uprawnionych do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów unijnych lub wspólnotowych.W przypadku nagłego zachorowania podczas tymczasowego pobytu w Polsce, mogą Państwo skorzystać bezpłatnej konsultacji z lekarzem. W tym celu należy okazać w rejestracji przychodni Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. W razie potrzeby lekarz może skierować pacjenta do specjalisty lub szpitala.W razie wypadku, urazu, zatrucia lub stanu zagrożenia życia niezbędne świadczenia u lekarzy specjalistów otrzymają Państwo bez skierowania. Wystarczy zwrócić się do dowolnego lekarza posiadającego kontrakt z NFZ i okazać mu kartę EKUZ.

Deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ

Z usług przychodni Famil-Med mogą skorzystać wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zadeklarowały wybór jednego z naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wybór lekarza rodzinnego następuje na podstawie deklaracji wyboru, którą pacjent składa w rejestracji przychodni. Wypełniona deklaracja musi zawierać odręczny podpis osoby dokonującej wyboru lub jej opiekuna prawnego. Deklarację wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej mogą Państwo otrzymać i uzupełnić w przychodni Famil-Med. Dokument deklaracji dostępny jest także na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Mogą Państwo pobrać go klikając w poniższy link: 

Plik deklaracji do pobrania (lekarz poz)

Plik deklaracji do pobrania (pielęgniarka poz)

Plik deklaracji do pobrania (położna poz) 

Po złożeniu wypełnionej deklaracji opatrzonej odręcznym podpisem mogą Państwo zarejestrować się na wizytę do wybranego lekarza. Wszelkie formalności związane z przeniesieniem dokumentacji medycznej realizują pracownicy naszej rejestracji. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

Zgoda na udostępnienie informacji o stanie zdrowia

Dokumentacja medyczna jest zbiorem wrażliwych danych osobowych. Z tego powodu podlega ona zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej. Ochrona danych na temat stanu zdrowia realizowana jest między innymi poprzez obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych, a więc lekarze, pielęgniarki oraz położne mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem. Ponieważ dokumentacja medyczna gromadzi dane na temat stanu zdrowia pacjenta, objęta jest ona tajemnicą zawodową.Pacjent, którego dotyczy dokumentacja ma prawo wglądu do wszystkich informacji zgromadzonych na temat jego stanu zdrowia. Zgodne z prawem pacjent może upoważnić inną osobę do wglądu w jego dokumentację medyczną.Informacje praktyczne:

 • Dokument zgody na udostępnienie informacji o stanie zdrowia dostępny jest w rejestracji przychodni oraz na stronie internetowej. Zachęcamy do złożenia go wraz z deklaracją wyboru już przy pierwszej wizycie w naszej przychodni, dzięki czemu dane osoby upoważnionej zostaną wprowadzone do systemu.
 • Jednorazowe wskazanie osoby upoważnionej do wglądu w informację medyczną pacjenta również wymaga złożenia dokumentu opatrzonego Państwa podpisem.
 • Zgoda na udostępnienie informacji o stanie zdrowia jest niezbędna do odebrania wyników badań pacjenta oraz recept.
 • Zgodnie z prawem dokumentacja medyczna może być udostępniona na trzy sposoby:
  1. do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  3. poprzez wydanie oryginału z pokwitowaniem odbioru oraz zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wzór dokumentu do wydruku znajduje się w tym miejscu.

Uwaga!

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA
     –  pierwsze źródło informacji o systemie ochrony zdrowia w Polsce

Informacji o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz o najbliższym SOR udzielą pod numerem telefonu 800 190 590
konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP).


Posiadamy szczepionkę przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci.
Rejestracja telefoniczna możliwa od godziny 8:00 (rejestracja osobista w przychodni od godziny 7:30)

NUMER TELEFONU DO REJESTRACJI:

81-527-51-71         81-527-56-26

NUMER TELEFONU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ:   
81-527-51-71  wew. 2 
Czynny wyłącznie w godzinach pracy gabinetu szczepień, w pozostałych godzinach prosimy dzwonić do rejestracji

Możliwość zamówienia recepty online!!! (kliknij tutaj)

Prosimy o dokładne wprowadzanie danych (imię, nazwisko, pesel) podczas zamawiania recepty online,
ponieważ błąd literowy uniemożliwia programowi poprawną identyfikację pacjenta.