KontaktMożna skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza.

Famil-Med Sp. z o.o.
ul. Tymiankowa 7
20-542 Lublin

Szczepienia:

81 527 51 71 wew. 2
dla dzieci (0-18 lat)

Rejestracja:

81 527 51 71
81 527 56 26

przychodnia@familmed.pl

Administratorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego "Famil-Med" Sp. z o. w Lublinie (ul. Tymiankowa 7, 20-542 Lublin, 81 527 51 71). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright © Famil-Med Sp. z o.o. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Call Now Button